Ako ušetriť na kúrení

Ide zima, ide mráz ... tak táto stará známa fráza z detskej riekanky v mnohých z nás vzbudzuje nemalé obavy z nadchádzajúcej zimy a s ňou spojenými výdavkami za kúrenie. Ako zamedziť horibilným nedoplatkom za teplo a pritom sa vyhrievať v príjemnom prostredí našich bytov? Rozhodli sme pre vás spísať niekoľko užitočných rád.

Kúrenie v byte netreba nikdy vypínať. Vykurovať byt po odstavení kúrenia je oveľa nákladnejšie, ako nechať radiátory temperovať. Slovenský zväz výrobcov tepla odporúča upraviť optimálnu teplotu, napr. v obývacej izbe na 21 stupňov Celzia, v kuchyni 20 a v spálni 19 stupňov Celzia. V miestnosti, v ktorej sa dlhodobo nikto nezdržuje, je potrebné znížiť priemernú teplotu. Doma sa treba obliekať primerane, aby nás príliš ľahké oblečenie nenútilo zvyšovať teplotu.

Nemenej dôležitým faktom je aj funkčnosť radiátorov. Tie treba hlavne pred vykurovacou sezónou odvzdušniť, a to jednoduchým uvoľnením odvzdušňovacieho ventilu, ktorým sa musí vypustiť vzduch až kým nezačne vytekať vodu. Veľkú službu vie urobiť reflexná fólia a jej upevnenie za radiátor. Vďaka nej sa odráža vytvorené teplo do miestnosti a tým neuniká do stien. Pozor treba dávať pri sušení bielizne na radiátore, nakoľko to odoberá až 20 % tepla. Navyše pri tomto spôsobe sušenia dochádza k oroseniu okien a vlhnutiu stien. Radiátory by nemali byť nikdy umiestnené za nábytkom alebo závesmi, lebo takéto prekážky dokážu pohltiť až pätinu tepla. Aj prach na radiátore bráni správnemu šíreniu tepla.

Podľa odborníkov je dobré v byte využívať aj teplo vznikajúce pri pečení, varení, žehlení či z domácich spotrebičov. To môže pri správnom nastavení kúrenia ušetriť nemalé peniaze. Okrem vnútorných tepelných ziskov je možné využívať aj vonkajšie tepelné zisky, a to v prípade slnečných dní je dobré odtiahnuť žalúzie, rolety alebo závesy, aby slnko prenikalo do miestností.

Ďalším kľúčovým opatrením pri úsporných opatreniach je správne vetranie. Vetrať treba krátkodobo a intenzívne, aby sa dostatočne vymenil vzduch, ale na druhej strane, aby nedošlo k vychladeniu miestnosti. Je lepšie vetrať krátko a niekoľkokrát za deň, vzduch v miestnosti by sa mal vymeniť ideálne každé dve hodiny.

Žrútom našich financií sú aj úniky tepla prostredníctvom neutesnených škár v oknách a dverách. Preto, ak je to možné treba v zimnom období utesniť všetky možné prieduchy, cez ktoré nám teplo bezhlavo uniká z našich domovov.


Vplyv stavebnej konštrukcie na úniky tepla:
·         Steny - cez obvodové steny uniká veľká časť tepla - 20 % až 25 %
·         Strecha - cez strechu rodinného domu uniká až 40 % tepla
·        Okná - kvalitné drevené alebo plastové okná znižujú tepelné straty vášho domu o 25 % až 35 %, v bytoch až do 45 %
 


Komentáre