Vstupom do nového roka sme oslávili významné jubileum

Už 70 rokov sa staráme o pohodlie bývania pre tisíce Košičanov. Roky skúseností sme pretavili do oblasti správy a údržby zvereného bytového a domového fondu. Bohatá história si zaslúži povšimnutie  a zhodnotenie nami vynaloženého úsilia. Preto sme sa rozhodli pripraviť  zaujímavú publikáciu, ktorá uzrie svetlo sveta v najbližších týždňoch. 

Ako vznikal podnik spätý s históriou Košíc

Bytová otázka začala byť problémom v Košiciach krátko po skončení 2. svetovej vojny. V roku 1945 žilo v metropole východu iba okolo 52 000 obyvateľov. O necelých 35 rokov už mesto dosiahlo hranicu  200 tisíc obyvateľov. Košice si tak vyslúžili označenie najrýchlejšie rastúceho mesta v bývalom Československu a dlho si udržiavali pozíciu piateho najväčšieho mesta v spoločnom štáte. Práve pre riešenie bytovej otázky vznikol ešte v roku 1949 Jednotný národný výbor, ktorý v tom čase evidoval vyše 3 000 žiadostí o byt. Mesto prudko naberalo stále výraznejšie metropolitné postavenie v oblasti priemyslu, obchodu a rozvoj nových pracovných príležitostí výrazne prekračoval ubytovacie kapacity. Bolo jasné, že vývoj rastu v roku 1951 ešte prudko stúpne s ohľadom na plánovanú výstavbu železiarní. Riešenie týchto problémov si vyžiadalo vznik samostatného mestského podniku. Na základe zákona z roku 1948 bol zriadený Bytový a domový kombinát mesta Košice – komunálny podnik s účinnosťou od 1. januára 1951. Jeho úlohou bola správa vlastných a zverených obytných domov, prestavba a výstavba bytových aj iných účelových objektov. Prvým správcom, teda riaditeľom podniku sa stal Ľudovít Rudík.

BPMK ako jeden z najväčších podnikov v rámci Československa

Podnik začal hospodáriť s 23 bytovými domami vo vlastníctve mesta, 29 skonfiškovanými bytmi a 112 domovými národnými správami. Okrem správcu mal celý podnik iba 4 administratívnych pracovníkov a bližšie nešpecifikovaný počet robotníkov. Už v roku vzniku podniku sa postavilo 380 bytových jednotiek, z toho 268 v jeho bytovej výstavbe a 112 v súkromnej výstavbe. Problémy s bývaním to však nevyriešilo. K podstatnému zlepšeniu prišlo až oveľa neskôr. V roku 1962 sa v Košiciach realizoval najväčší stavebný plán v mestských dejinách  - Nové Mesto. Na sídlisku Terasa sa počas jedného desaťročia postavilo vyše 13 tisíc bytov s predpokladanou ubytovacou kapacitou pre viac ako 60 tisíc obyvateľov, čo reflektovalo potrebu poskytnúť domov pre 25 000 zamestnancov Východoslovenských železiarní aj s rodinami. V tomto období sa počet Košičanov zvýšil päťnásobne a zastavaná plocha mesta sa zväčšila až dvadsaťnásobne. Bytový podnik mesta Košice patril v tej dobe rozsahom i počtom spravovaných objektov a bytových jednotiek k najväčším bytovým podnikom v rámci Československa.  História bytového podniku sa tak za posledné 3 generácie stala aj históriou tisícov Košičanov. V súvislosti s naším vzácnym jubileom preto pripravujeme publikáciu, ktorá sa ohliadne a zhodnotí 70 rokov existencie Bytového podniku mesta Košice. „Vedeli ste, že architekti Terasy s radosťou naplánovali výstavbu najväčšieho sídliska mesta presne na vojenskom cvičisku, kde predtým aj oni samotní museli pobehovať v mundúroch a kopať zákopy?  Počuli ste, že sídlisko Železníky postavili na mieste, kde sa v minulosti nachádzalo popravisko nazvané Šibená hora? Tušíte vôbec, že sa košická stredoveká osada Čermeľ nachádzala tam, kde dnes stojí Jumbo Centrum? Mnohé informácie sú aj pre mňa objavné a verím, že pripravovaná kniha zaujme čitateľov bez ohľadu na to, či bývajú v súkromnom, družstevnom alebo mestskom byte," uviedol autor pripravovanej knihy Slavomír Szabó.

Počas 70. rokov existencie prešiel BPMK viacerými zmenami

„Od svojho založenia až do súčasnosti prešiel Bytový podnik mesta Košice niekoľkými vývojovými etapami a transformáciami, počas ktorých sa menili názvy spoločnosti, ale aj jej organizačné usporiadanie,“ hovorí konateľ - riaditeľ spoločnosti Ing. Peter Vrábel, PhD. V roku 2008 mesto Košice zriadilo obchodnú spoločnosť -  Bytový podnik mesta Košice.  V roku 2011 sa zlúčil so Strediskom služieb a poslednou zásadnou transformáciou prešiel v roku 2012, kedy sa spojil so Správou majetku mesta,  ktorej cieľom bolo zefektívnenie spravovania financií mesta. Podľa slov súčasného konateľa spoločnosti sa však za sedemdesiatročnú existenciu podniku nezmenilo jeho základné poslanie, ktorým je správa a údržba zvereného bytového a domového fondu na území mesta Košice.

BPMK a súčasnosť

Bytový podnik mesta Košice aktuálne zamestnáva takmer 200 zamestnancov a spravuje vyše 7 700 bytových jednotiek v súkromnom i obecnom vlastníctve, 54 nebytových objektov vrátane 17 hál, 2 polikliník, budovy Magistrátu mesta Košice, historických objektov, akými sú Historická radnica, Jakabov palác, Archeologický komplex Dolná brána či Hrnčiarska ulica. Zároveň spravuje aj 130 nebytových priestorov, 111 školských zariadení či transformačné stanice a stanice výmenníkov tepla.

„Bytový podnik mesta Košice sa vyznačuje osobitným prístupom, odbornosťou a dlhoročnými skúsenosťami. V súčasnej dobe modernizujeme spoločnosť a zavádzame množstvo digitálnych procesov, ktorými sa snažíme uľahčiť prácu našich zamestnancov, a tým priblížiť ponúkané služby našim klientom a obstáť tak na konkurenčnom trhu,“ vysvetľuje konateľ - riaditeľ spoločnosti. Už 70 rokov poskytuje BPMK okrem základných služieb súvisiacich so správou bytových či nebytových priestorov aj množstvo nadštandardných služieb, ktorých realizáciu pokrýva z vlastných zdrojov. Patrí medzi ne napríklad rozsiahla stavebná činnosť, moderná technická správa či energetika.

Komentáre